Tóm tắt bệnh Muỗi đốt

Muỗi đốt thường không nguy hiểm. Nhưng một số loài muỗi có thể truyền một số bệnh cho người như: virus West Nile, sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản.

Triệu chứng

Da nổi nốt ngứa đỏ ở vùng vết cắn.

Chẩn đoán

Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Điều trị

Không cần điều trị trừ khi nó kết hợp với một nhiễm trùng lây truyền qua đường thứ cấp.

Tổng quan bệnh Muỗi đốt

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Muỗi đốt