Tóm tắt bệnh Quá liều Acid - thuốc gây ảo giác LSD

LSD còn được gọi là acid, là một loại thuốc gây ảo giác. LSD được sản xuất và bán dưới các hình thức sau: chất lỏng, giấy thấm, viên đường, vỉ. Người sử dụng thường xuyên LSD có nguy cơ gia tăng lo âu, trầm cảm, và/hoặc rối loạn tâm thần.

Triệu chứng

Kích động, ảo giác, đổ mồ hôi, lú lẫn.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể để loại trừ các nguyên nhân khác của triệu chứng ảo giác và kích động.

  • Xét nghiệm máu toàn bộ (CBC), xét nghiệm bảng chuyển hóa toàn diện (CMP), điện tâm đồ (EKG)

Điều trị

Mục tiêu của điều trị là để ngăn ngừa biến chứng và ngăn ngừa việc các bệnh nhân tự làm tổn thương chính mình. Điều trị bao gồm: các Benzodiazepin (Diazepam/Valium, Lorazepam/Ativan) và các loại thuốc an thần.

Tổng quan bệnh Quá liều Acid - thuốc gây ảo giác LSD

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Quá liều Acid - thuốc gây ảo giác LSD