Tóm tắt bệnh Rối loạn chức năng do tâm lý

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Rối loạn tâm lý
  • Tâm bệnh

Rối loạn chức năng là những triệu chứng bất thường trên cơ thể mà nguyên nhân gây ra là do tâm sinh lý.

Triệu chứng

Triệu chứng khác nhau, tuỳ thuộc vào hệ thống cơ thể bị ảnh hưởng.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Xét nghiệm máu toàn bộ (CBC), xét nghiệm bảng chuyển hoá toàn diện (CMP),

  • Đánh giá về mặt tâm thần.

Điều trị

  • Điều trị tùy thuộc vào triệu chứng nhưng có thể bao gồm: điều trị tâm lý,tư vấn tâm lý.
  • Trong trường hợp rối loạn diễn ra liên tục,thường xuyên thì bệnh nhân cần một chuyên gia cố vấn thường xuyên cho mình.

Tổng quan bệnh Rối loạn chức năng do tâm lý

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Rối loạn chức năng do tâm lý