Tóm tắt bệnh Rối loạn điều chỉnh (không có khả năng điều chỉnh với cuộc sống căng thẳng)

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Adjustment disorder

Rối loạn điều chỉnh là khi vì stress mà người bệnh không có khả năng điều chỉnh cuộc sống khi bị stress, nói cách khác là để stress ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng và hành vi của bản thân. Các rối loạn thường gây ra các triệu chứng của bệnh trầm cảm, lo âu hoặc cả hai. Trong những trường hợp nặng bệnh nhân có thể có ý nghĩ tự tử. Các triệu chứng bắt đầu trong vòng 3 tháng kể từ khi bệnh nhân trải qua một sự kiện căng thẳng trong cuộc sống.

Triệu chứng

Trầm cảm, lo âu, tuyệt vọng, khó ngủ, căng thẳng, và kích động.

Chẩn đoán

Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Điều trị

Điều trị bao gồm liệu pháp tâm lý và/hoặc thuốc. Thuốc dùng bao gồm thuốc chống trầm cảm và thuốc chống lo âu.

Tổng quan bệnh Rối loạn điều chỉnh (không có khả năng điều chỉnh với cuộc sống căng thẳng)

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Rối loạn điều chỉnh (không có khả năng điều chỉnh với cuộc sống căng thẳng)