Tóm tắt bệnh Rối loạn nhân cách (suy nghĩ và hành vi không lành mạnh)

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Personality disorders
  • Rối loạn đa nhân cách

Rối loạn nhân cách là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người thường, gây trở ngại cho sự tương tác xã hội bình thường (các mối quan hệ, công việc và pháp luật) nhưng không đủ các triệu chứng của bệnh lý tâm thần đặc trưng.

Triệu chứng

Các triệu chứng khác nhau, tùy thuộc vào từng loại rối loạn nhân cách nhưng có thể bao gồm: thường xuyên thay đổi tâm trạng, gặp rắc rối với các mối quan hệ, tự cô lập, hay tức giận, nghi ngờ và mất lòng tin vào người khác, khó kết bạn, khó hài lòng, khả năng kiểm soát xung động kém, lạm dụng rượu hoặc các chất gây nghiện.

Chẩn đoán

Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Việc chẩn đoán dựa trên đánh giá tâm lý, bệnh sử và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng.

Điều trị

Điều trị bao gồm dùng thuốc, liệu pháp tâm lý và/hoặc nhập viện. Thuốc được sử dụng bao gồm: thuốc chống trầm cảm, thuốc chống lo âu, ổn định tâm trạng và thuốc chống loạn thần.

Tổng quan bệnh Rối loạn nhân cách (suy nghĩ và hành vi không lành mạnh)

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Rối loạn nhân cách (suy nghĩ và hành vi không lành mạnh)