Tóm tắt bệnh Rối loạn phân liệt cảm xúc

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Schizoaffective disorder
  • Rối loạn Schizoaffective

Rối loạn phân liệt cảm xúc hay Rối loạn Schizoaffective là những rối loạn từng pha có cả triệu chứng cảm xúc xen lẫn triệu chứng phân liệt, tiến triển đồng thời hoặc cách nhau vài ngày và đều nổi bật trong cùng một giai đoạn bệnh. Rối loạn cảm xúc có liên quan chặt chẽ với rối loạn phân liệt, nhưng thường không điển hình, rất phổ biến và chúng là một bệnh độc lập trong các phân loại bệnh hiện hành. Rối loạn phân liệt cảm xúc có đặc điểm là các hoang tưởng và ảo giác không phù hợp với khí sắc trong rối loạn cảm xúc, nếu có giai đoạn tái diễn thì thường gặp pha hưng cảm nhiều hơn pha trầm cảm và thuyên giảm hoàn toàn.

Triệu chứng

Triệu chứng khác nhau đối với từng đối tượng nhưng thường bao gồm: tâm trạng rất tốt hay rất xấu, suy nghĩ bất thường, thay đổi cảm giác thèm ăn và năng lượng, tin rằng các nhân vật trên TV hoặc radio nói chuyện trực tiếp với họ, phát biểu vô tổ chức, niềm tin sai lệch (ảo tưởng), hoang tưởng, dễ bị kích thích, kiểm soát tính khí kém, thiếu quan tâm đến vệ sinh, khó ngủ, ảo giác, khó tập trung.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Các xét nghiệm có thể được thực hiện để loại trừ các nguyên nhân khác của các triệu chứng như bệnh tuyến giáp, các vấn đề điện, lạm dụng ma túy, và các tương tác có hại của thuốc.

  • Xét nghiệm bảng chuyển hóa toàn diện (CMP),có thể bổ sung: Nghiên cứu tuyến giáp, màn hình theo dõi độc chất trong nước tiểu và/hoặc trong huyết thanh.

Điều trị

Điều trị có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Các phương pháp điều trị chính là liệu pháp tâm lý và thuốc. Thuốc sử dụng bao gồm: thuốc chống loạn thần để điều trị rối loạn tâm thần, thuốc để ổn định tâm trạng, và chống trầm cảm.

Tổng quan bệnh Rối loạn phân liệt cảm xúc

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Rối loạn phân liệt cảm xúc