Tóm tắt bệnh Thiếu thủy tinh thể

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Phacoscotasmus

Aphakia là sự vắng mặt của thủy tinh thể tự nhiên do bẩm sinh hoặc là kết quả của phẫu thuật cắt bỏ hoặc chấn thương.

Triệu chứng

Viễn thị (không nhìn thấy vật ở gần), không có khả năng tập trung tầm nhìn ở những khoảng cách khác nhau

Chẩn đoán

Hỏi bệnh sử và khám thực thể nhãn khoa.

Điều trị

Điều trị bao gồm kính, kính áp tròng hoặc kính nội nhãn.

Tổng quan bệnh Thiếu thủy tinh thể

Điều trị bệnh

Các câu hỏi liên quan bệnh Thiếu thủy tinh thể