Tóm tắt bệnh Thương hàn

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Typhoid Fever
  • Sốt thương hàn
  • Phó thương hàn