TDOCTOR: BS90031
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Thạc Sĩ, Bác sĩ Lê Như Ngọc
Không có thông báo nào từ bác sĩ
OB/GYN Doctor (Obstetrics/Gynecology Doctor) tại Family Hospital , CHuyên khoa sản tại Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng, Từng làm Thạc sĩ sản phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Bệnh viện Gia Đình Family

Kinh nghiệm

OB/GYN Doctor (Obstetrics/Gynecology Doctor) tại Family Hospital , CHuyên khoa sản tại Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng, Từng làm Thạc sĩ sản phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ

Quá trình đào tạo

Từng học tại International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) và Học MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Giá tư vấn

10,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Thạc Sĩ, Bác sĩ Lê Như Ngọc

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Thạc Sĩ, Bác sĩ Lê Như Ngọc? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.