TDOCTOR: BS66271
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 0

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Ms. Vivian Nguyen
Không có thông báo nào từ bác sĩ
- Nhà sáng lập trung tâm Anh Ngữ PES EDU - Tư vấn tâm lý học kết hợp với sự thấu cảm sâu sắc tâm lý phụ nữ và tuổi teen - Định hướng nghề nghiệp & Khám phá đam mê tại các trường - Đọc vị và xoay chuyển người đối diện - Giảng viên giảng dạy kĩ năng mềm và tư duy phản biện tại các doanh nghiệp tập đoàn - Giảng viên đào tạo ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật)

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

 • Nhà sáng lập trung tâm Anh Ngữ PES EDU
 • Tư vấn tâm lý học kết hợp với sự thấu cảm sâu sắc tâm lý phụ nữ và tuổi teen
 • Định hướng nghề nghiệp & Khám phá đam mê tại các trường
 • Đọc vị và xoay chuyển người đối diện
 • Giảng viên giảng dạy kĩ năng mềm và tư duy phản biện tại các doanh nghiệp tập đoàn
 • Giảng viên đào tạo ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật)

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp thạc sỹ Tâm Lý Học tại British Columbia Canada (2016-2019)
 • Tốt nghiệp Cử Nhân Tâm Lý Giáo Dục Trẻ Em (2012-2016)
 • Tốt nghiệp thạc sỹ Tâm Lý Học tại British Columbia Canada (2016-2019)
 • Tốt nghiệp Cử Nhân Tâm Lý Giáo Dục Trẻ Em(2012-2016)

Quá trình đào tạo

 • Nhà sáng lập trung tâm Anh Ngữ PES EDU
 • Tư vấn tâm lý học kết hợp với sự thấu cảm sâu sắc tâm lý phụ nữ và tuổi teen
 • Định hướng nghề nghiệp & Khám phá đam mê tại các trường
 • Đọc vị và xoay chuyển người đối diện
 • Giảng viên giảng dạy kĩ năng mềm và tư duy phản biện tại các doanh nghiệp tập đoàn
 • Giảng viên đào tạo ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật)

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Bạn hãy là người đầu tiên hỏi bác sĩ!

Nhận xét về Ms. Vivian Nguyen

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Ms. Vivian Nguyen? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.