TDOCTOR: BS89088
Số nhận xét: 0
Số câu trả lời: 1

Tải app Tdoctor cho bệnh nhân Tải app Tdoctor cho bệnh nhân
QrCode Bác sĩ Nguyễn Phước Lợi
Không có thông báo nào từ bác sĩ
CHuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y dược TP. HCM

Chuyên khoa

Dịch vụ

Nơi công tác

Đại học Y dược TP. HCM

Kinh nghiệm

CHuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y dược TP. HCM

Quá trình đào tạo

  • Đại học y dược HCM

Giá tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

  • Bác sĩ Nguyễn Phước Lợi

    CHuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y dược TP. HCM

    Bạn có bị tăng sưng khi ăn và sau 1 lúc căng thì thấy nước bọt tiết ra nhiều không? Hoặc có bị đau răng nào không?
    Bạn có bị tăng sưng khi ăn và sau 1 lúc căng thì thấy nước bọt tiết ra nhiều không? Hoặc có bị đau răng nào không?

Trả lời

Nhận xét về Bác sĩ Nguyễn Phước Lợi

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Nguyễn Phước Lợi ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.