Kiểm tra sức khoẻ

Đo nồng độ ure máu trung bình theo thời gian

2021-11-18 16:38:55

Đo nồng độ ure máu trung bình theo thời gian Đo nồng độ ure máu trung bình theo thời gian

Công cụ này giúp tính giá trị ure máu trung bình trước và sau quá trình lọc máu. Công cụ này dựa vào lượng nito có trong ure máu (tính bằng mg/dL) trước và sau quá trình lọc máu cho bệnh nhân suy thận.

Nồng độ ure máu trung bình theo thời gian là nồng độ ure máu trung bình giữa hai lần lọc máu của bệnh nhân. Đối với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có lọc máu chu kỳ, việc lọc bỏ các chất thải trong máu phụ thuộc hoàn toàn vào các lần lọc máu, do đó nồng độ ure phản ánh hiệu quả của quá trình lọc, là một chỉ số cho biết việc lọc máu có cần phải điều chỉnh hay không. 

Nồng độ ure máu bình thường là 13 - 40 mg/dL. Nếu nồng độ này tăng cao chứng tỏ hiệu quả cuộc lọc không đạt yêu cầu, đòi hỏi phải tăng số lần lọc, tăng thời gian lọc hoặc phải thay thế cột lọc. 

Nhập thông tin chi tiết
Nồng độ nito trước khi lọc (mg/dL) *
Nồng độ nito sau khi lọc (mg/dL) *
Nồng độ nito trước khi lọc ở lần lọc sau (mg/dL *
Thời gian lọc máu (giờ) *
Thời gian giữa 2 lần lọc máu (giờ) *
* Bắt buộc

  Nồng độ trung bình theo thời gian (TAC) của Urê là
 0


0 bình luận

Gửi ý kiến bình luận
Xem thêm
Rất hữu ích Rất hữu ích
Hữu ích Hữu ích
Bình thường Bình thường

Nếu có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề sức khỏe

hãy liên hệ với Tdoctor thông qua cách thức đặt câu hỏi trực tuyến Tại đây.
Hoặc mời bạn liên hệ qua Hotline/ Zalo: 0393.167.234 hay có thể tìm bác sĩ tại đây
Trân trọng.