Em bị ngứa cổ ,ho , miệng có mùi , lưỡi 2 bên có hột sưng , trên lưỡi mọc cục trắng cắt lại mọc và phát triển to hơn