Em bị ngứa cổ ,ho , miệng có mùi , lưỡi 2 bên có hột sưng , trên lưỡi mọc cục trắng cắt lại mọc và phát triển to hơn

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả