Dạ e kam ơn bác sĩ ạ.cho e hỏi limpho thành họng có gì nguy hiểm k bác sĩ