Dạ e kam ơn bác sĩ ạ.cho e hỏi limpho thành họng có gì nguy hiểm k bác sĩ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ