Con e nhẹ cân muốn sử dụng men vi sinh . Mom nào dùng rồi cho em ý kiến . Với dùng loại nào là OK ạ