Chào bác sĩ. E bị đi đại tiện. Có 1 ít máu dính trên giấy. Bác sĩ tư vấn giúp e ạ