E bị đau tai và nhức đầu nhiều tuần qua soi đèn bin thấy lớp màu trắng bên trong ... cho e hỏi có phải viêm tai giữa k bác sỹ ... và cách điều trị ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ