Bác sĩ ơi nếu trước khi xét nghiệm máu 2-3 ngày e có uống thuốc tấy giun thì có ảnh hưởng gì tới kết quả không ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ