Bác sĩ ơi nếu trước khi xét nghiệm máu 2-3 ngày e có uống thuốc tấy giun thì có ảnh hưởng gì tới kết quả không ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Truyền nhiễm Xem tất cả