Bs ơi da e da nhờn,lclông to giờ lsao ạ?trắng nữa,mụn ẩn 2 bên má,mụn mủ bọt vài nốt quanh cằm

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ