bác sĩ ơi cho con hỏi. còn bị ngứa quanh vùng nhạy cảm ,càng gãi càng ngứa là lang ra cho con hỏi là con bệnh j và cách chữa trị ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ