• Thạc Sĩ, Bác sĩ CK2 Nguyễn Quốc Dũng


    bệnh này mổ là quan trọng nhất nếu ở giai đoann sớm mổ có thể kéo dài 5- 10 không tái phát.
    nếu không mổ được sẽ kết hợp hóa xạ đồng thời cũng cho kết quả khả quan nhưng không bằng mổ.
    BN tăng HA thì điều trị để HA ổn định rồi mổ bạn nhé.
    khikng biết toàn trạng BN còn tốt không? và BN ở tỉnh nài?