Bị này là bị bệnh j ạ có phải đi cắt k ạ.e k thấy có biểu hiện hộ sốt gì ạ chỉ bị sưng như này thôi ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ