• Thạc Sĩ, Bác sĩ CK2 Nguyễn Quốc Dũng


    Của mẹ bạn khả năng nhiều là bị u đầu tụy như Bs chẩn đoán gây tắc mật vàng da, ngứa ngoài da, phân trắng, đau vùng thượng vị.
    Bạn cho BN qua BV ung bướu để xác chẩn u lành hay ác, có thể xác chẩn giai đoạn, hướng xử trí cần thiết phải làm thêm
    Nhiều loại xét nghiệm khác: CT, MRI, nội soi dạ dầy sinh thiết u, sA, XQ… bạn nhé!
    Khi xác chẩn rồi thì sẽ có hướng điều Trị!

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ