• Thạc Sĩ, Bác sĩ CK2 Nguyễn Quốc Dũng


    Của mẹ bạn khả năng nhiều là bị u đầu tụy như Bs chẩn đoán gây tắc mật vàng da, ngứa ngoài da, phân trắng, đau vùng thượng vị.
    Bạn cho BN qua BV ung bướu để xác chẩn u lành hay ác, có thể xác chẩn giai đoạn, hướng xử trí cần thiết phải làm thêm
    Nhiều loại xét nghiệm khác: CT, MRI, nội soi dạ dầy sinh thiết u, sA, XQ… bạn nhé!
    Khi xác chẩn rồi thì sẽ có hướng điều Trị!