em đi nội soi kết qua như thế này có nguy hiểm hok có chữa dc hok ạ em lo qua bác sĩ coi hộ em vơi

cần thêm thông tin gì nua ạ

cho em hoi như bênh của em có chữa hết dc hok bác sĩ . co nguy hiểm lám ko bac sĩ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ