Em bị tình trạng không ngáp được bình thường không lấy hơi ngáp được thì bị gì vậy ạ mong được tư vấn