Bác sĩ giúp em với con em sanh được 18 ngày bé bú mẹ và sct sữa nan việt ạ bé đi ị phân không bón phân bình thường mà mỗi lần đi ị bé khóc khó chịu không chịu ngủ bụng bé thì cứng e không biết phải làm sao các bác giúp em với hình phân em up ở cmt ạ