Bác sĩ cho e hỏi. Bé ngày e 23 ngày tuổi bị nổi đỏ và mụn như thế này là bị gì bác sĩ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ