Bé em gần 5 tháng, hôm trước bé có viêm phổi nên dùg khág sinh, mấy hôm nay bé đi hoa cà hoa cải hôm nay bé đi phân nhầy có ít máu, cho e hỏi bé bị sao ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ