Xin ad duyệt bài giúp em ạ, em ra khí hư nhiều, loãng lâu lâu như bã đậu. Ra dịch em bị ngứa, có mùi ạ. Do dịch em khô đi khám được mong bác sĩ tư vấn ạ