Bác sĩ có thể kiểm tra giup em u lành lành hay ác tính được không ạ, them vào đó nữa dùng máu đi sinh thiết có biết dc ung thư hay không ạ?