Mắt nhức nhói xốn cộm ở lòng đen. Đau rát ở vùng kết mạc nổi gân cộm vướng. Ngứa khóe mắt...chói và sợ sáng , sợ gió, sợ nước có vẩn đục lơ lửng . Tình trạng bị đã 5 tháng. E đã dùng nmnt và vrohto

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ