Phát hiện cách đây 3 năm ( T11/2018) lúc đó vừa sinh xong, mà đã giai đoạn IV,chắc nó phải phát trước đó 2 năm là từ 2016
Chính xác là từ 2016 đã khó chịu trong người rồi nhưng khám ở tuyến dưới họ cứ bảo ko sao , kể cả khám sâu ở Bạch Mai họ cũng bảo là ko sao. Tháng 11 /2018 Hạch đã di căn khắp người đầy 2 bên cổ , nách, ổ bụng , trung thất, ngứa ngáy khắp người , sốt liên tục , khó thở , dạng của mình là ulympho hodgkin tuyp hỗn hợp tế bào ( tuýp này dễ tái phát, tiên lượng xấu và thời gian sống ngắn) .
Khi phát hiện do thời điểm đó kinh tế chưa có , lại thấy nhiều ng đi viện truyền mà vẫn chết , nên mình có uống thuốc nam bắc , kiêng khem các kiểu 1 năm sau nó nặng thêm, mình thu xếp đưược kinh phí vào viện truyền :Đầu tiên truyền 8 đợt phác đồ BEACOP. Sau đó 6 lần Brentuximab Vedotin +Bendamustine ( phác đồ BBV). Sau đó 16 lần Brentuximab Vedotin nhưng đến lần thứ 6 đã tái phát . Và hiện tại đã truyền dc 1 lần keytruda.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ