Bé nhà e nay 11 tháng. Sắp được 1 tuổi. Bị ho 3 tháng nay chưa khỏi. Ho có đờm và ho khan. Đã sử dụng thuốc siro ho. Câc bài thuốc dan gian. Sử dụng luôn kháng sinh. Mà vẫn chưa khỏi