Bé em bị nổi ngoài da nhiều ở bắp tay và chân có cách nào chữa trị ko ak