bác sy cho em hỏi chut. Bé nhà em 10tuoi mất bé bị đỏ xuot mấy tháng trời. Đi khám nhiều nơi uống thuộc và nhỏ mắt vẫn kkhoi. Hỏi mắt bé như vây là bị sao ạ. Em cam ơi. Các bác sy