Dạ bác sĩ ơi, bé nhà e được 13 tháng gần đây bé đang ăn hoặc ăn xong khoảng 15p là ho vài tiếng rồi ói ra hết thức ăn . 2-3 ngày thì bé ói 1lần . Be e dang bi van de gi a, Có cách nào cải thiện k ạ.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ