Anh chị bác sĩ cho e hỏi: bé nhà e lúc 9 tháng nói được rất nhiều từ,nhưng đến lúc bé 11 tháng thì cô của bé ẩm làm té bé và chảy máu lưỡi và bé không nói nữa và chỉ nói được 1 từ cha thôi còn những từ trước kia đã từng nói thì bé không nói nữa mà cứ ư ư không à đến nay bé 13 tháng mà cũng vẫn vậy e nói chuyện với bé rất nhiều mà k có tiến chuyển gì hết. Anh chị cho em hỏi bé như vậy không chịu nói vì lười nói hay là do lần té đó bé ảnh hưởng bé và không nói được ạ. Em xin cảm ơn ạ