Chào bs
Bé em 13m chiều ngày kia bắt đầu sốt và đi lỏng. Sốt chỉ 37-38 độ, đêm đầu có sốt 39 độ 1 lần, hạ sốt xong k thấy sốt cao lại, tiếp tục chỉ 37-38. Ngày hôm sau từ đi lỏng thành đi ngoài ra nước, sốt vẫn hâm hâm và tự hạ rồi lại sốt lại. Tới hôm nay bé từ sáng giờ bé không sốt nữa, chưa đỡ tiêu chảy.
Bé vẫn ăn chơi ngoan, thi thoảng đòi bế, k bỏ ăn, k mệt lả, chịu khó uống nước. Vì k sốt cao nên e đang tự theo dõi. Bé quấy khóc vì đi ngoài nhiều đỏ đau rát hậu môn chứ không phải vì mệt.
Em đang nghi ngờ bé mọc răng, tuy nhiên k chắc chắn lợi sưng và tình trạng tiêu chảy em nhìn vẫn lo. Nhờ bs tư vấn

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ