Cháu bị sốt nhẹ 2 hôm nay rồi bs ạ,từ khi ainh đến giờ mới sốt ,3 hôm nay loanh quanh 36,8-37,2 độ,k biết đã nên đi khám trực tiếp chưa bs

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ