Bé nhà e bị té từ giường xuống nền gạch. Giường tầm 60cm, lúc té tư thế nằm nghiêng phải.. e có theo dõi biểu hiện của bé thì thấy bé vẫn ăn và chơi bình thường. Nhưng sag hôm sau thì bé biếng ăn, sốt cao và hay nhăn mặt.
Bé có bị sao không ạ?

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ