Chào bs

Bé nhà 7 tuổi bị khàn tiếng 6 tháng mà đi khám bv nhi đồng nội soi họng thì bs nói ko sao. Giờ 6 tháng rồi mà chua khỏi lên làm gì ?