Bé nhà em 8 tuổi, bị hen từ năm 3 tuổi, đã điều trị xịt thuốc 3 năm từ 3-6 tuổi. Hiện bé đang bị ho nhưng trị ko hiệu quả, em muốn đến bác sĩ khám, e có thể đến đâu?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ