Dạ bé em 5 tuổi( bé trai) gần 1 năm nay bé Ăn uống rất nhiều nhưng lại rất gầy ạ,bé năngj khoảng 15-16kg ạ