Bé nhà e đi ngoài phân màu xanh . Một ngày đi 1 lần có khi 2 ngày mới đi 1 lần ạ . Bé bú sữa ct hoàn toàn . Bé được 2 tháng 20 ngày . Có tiền sử viêm ruột , dị ứng sữa đạm bò và kém dung nạp đường latose . Vậy cho e hỏi do nguyên nhân gì ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ