Bé nhà e đc 5 tháng rưỡi, bé bị đi ngoài phân sống nhiều lần trong ngày. Vậy bác cho e hỏi bé bị làm ạ ?
  • Bác sĩ Hoàng Công Toán


    Trước tiên coi lại xem bé bú mẹ hoàn toàn hay bú sữa công thức, nếu đi cầu phân nhiều lần trong ngày kèm phân có nhiều bọt, kèm theo hậu môn đỏ có thể do bé bị bất dung nạp đường Galactose trong sữa mẹ với trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn. Nếu bé đi cầu phân lỏng với trẻ bú sữa công thức thì cần coi lại sữa công thức để mà đổi sữa