Cho e xin hỏi. Mỗi lần bé ăn bình sct là bị đỏ mặt như này ạ
Ăn xong đứng dậy là hết ngay. Như này có phải bất dung nạp k ạ?

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ