Bác sĩ ơi cho e hỏi cu nhà e hm qua có bị con muỗi đột giờ quay ra cháu bị như này lm sao ạ.cháu dc 10thang ạ