Bác sĩ ơi cho e hỏi cu nhà e hm qua có bị con muỗi đột giờ quay ra cháu bị như này lm sao ạ.cháu dc 10thang ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ