Bé nhà e 3,5 tháng. Khi e ẩm ngồi hoặc cho bé nằm sắp thì bé nghiêng cổ về bên trái. Nhưng kêu bé thì bé vẫn lắc và xoay đầu đc. Có phải là do cổ bé chưa cứng hay bé bị nghiêng đầu ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ